PAMIT

PAMITAku sida mangkat saiki, Bapa Biyung

Ninggal pangkonmu

Kanggo ngranggeh gegayuhanku

Senajan owel lan trenyuh

Aku ora nangis, Bapa Biyung

Jarene tangis kuwi pepalange laku

Dak jaluk puji lan pangestumu

Surakarta,

August 22, 2014

01:01 AM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s